Oczywiście był w tym jakiś kruczek.
– Paragraf dwudziesty drugi? – spytał Yossarian.
– Oczywiście – odpowiedział uprzejmie pułkownik Korn...
Paragraf 22, Joseph Heller
Korzystając z naszej wiedzy i ponad dwudziestoletniego doświadczenia,
dla dobra naszych klientów od lat wyszukujemy paragrafy 22.

dyluś podpis
adwokat, Paweł Dyluś