wynagrodzenie

KANCELARIA STOSUJE TRZY SYSTEMY ROZLICZEŃ:

I. system rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia ustalana jest jako iloczyn liczby przepracowanych nad daną sprawą godzin i stawki godzinowej,

II. system wynagrodzenia zryczałtowanego – wysokość wynagrodzenia jest określona stałą stawką za określony czas obsługi, najczęściej w cyklach miesięcznych,

III. system z premią za sukces – w przypadku tego systemu oprócz rozliczenia godzinowego lub wynagrodzenia ryczałtowego składnikiem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.