główne specjalizacje

  • W zakresie spraw cywilnych i gospodarczych, dochodzenie odszkodowań i innych należności od zakładów ubezpieczeń.
  • W zakresie spraw karnych, obrona i reprezentowanie klientów w sprawach związanych z szerokorozumianymi fałszerstwami dokumentów i podrabianiem pism.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie:
- prowadzenia wszelkich sporów sądowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów odszkodowawczych p-ko Zakładom Ubezpieczeń oraz od Skarbu Państwa,
- obrony klientów w procesach karnych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego,
- reprezentowania klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych,
- reprezentowania klientów w innych sprawach sądowych i pozasądowych,
- pozasądowego rozwiązywania sporów w drodze negocjacji i mediacji,
- konstruowania umów, porozumień i wszelkiego rodzaju pism niezbędnych klientom,
- sporządzania opinii prawnych i udzielania porad prawnych.

KONCENTRUJEMY SIĘ NA:
- prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z umowami ubezpieczenia,
- prawie karnym,
- prawie związanym z nieruchomościami,
- prawie handlowym,
- prawie podatkowym.

Świadcząc swoje usługi SZCZEGÓLNY NACISK KŁADZIEMY NA zorientowanie naszych klientów w aktualnie obowiązujących przepisach mających wpływ na ich sytuację prawną i zapewniamy to przez:

INFORMACJE PRAWNE
Informujemy naszych klientów na bieżąco o aktualnym stanie prawnym ich dotyczącym jak również o wszelkich istotnych zmianach w tym zakresie. Na życzenie klientów informacje takie mogą być przygotowane w formie przejrzystych opracowań pisemnych, lub w formie opinii prawnych.

KONSULTACJE DLA KLIENTÓW
W każdej chwili udzielamy naszym klientom osobistych lub telefonicznych konsultacji w ich sprawach.