kancelaria

O KANCELARII
Kancelaria Adwokacka Paweł Dyluś świadczy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, zajmując się także obsługą tych podmiotów w sprawach jednostkowych.
Wieloletnia działalność kancelarii koncentruje się na prawie cywilnym, gospodarczym i karnym, oraz na obsłudze obrotu nieruchomościami.

SPECJALIZACJE:
Działalność kancelarii obejmuje szeroki zakres usług, przy czym kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w dochodzeniu należności od Zakładów Ubezpieczeń na drodze sądowej i pozasądowej, w zakresie spraw cywilnych, a w zakresie spraw karnych, obroną i reprezentowaniem klientów w sprawach związanych z szeroko rozumianymi fałszerstwami dokumentów i podrabianiem pism.

Ponadto zajmujemy się:
dochodzeniem należności od Skarbu Państwa na drodze sądowej i pozasądowej
reprezentowaniem klientów w procesach karnych i to zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego
reprezentowaniem klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych, na drodze sądowej i pozasądowej
reprezentowaniem klientów w innych sprawach sądowych i pozasądowych
konstruowaniem umów i sporządzaniem innych niezbędnych klientom dokumentów
prowadzeniem dla klientów negocjacji i mediacji
udzielaniem porad prawnych i sporządzaniem opinii prawnych.

KAŻDY KLIENT JEST WAŻNY
Każdy klient dla naszej kancelarii jest tak samo ważny i jest obsługiwany z taką samą starannością. Kancelaria rozwijając się od ponad 20 lat, za najważniejszy cel ma dobro obsługiwanych klientów ze szczególnym uwzględnieniem 100% dyskrecji i co bardzo ważne szybkości i skuteczności działania.


NOWOCZESNOŚĆ
Aby zapewnić naszym klientom dobre samopoczucie i obsługę, od samego początku kładziemy duży nacisk na nowoczesne wyposażenie kancelarii, która korzysta w swojej działalności z najnowocześniejszych środków, starając się jednocześnie aby wnętrza kancelarii sprawiały miłe dla oka każdego klienta wrażenie, a jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Browaru maksymalnie ułatwiało kontakt z kancelarią.

REFERENCJE
Wśród dotychczasowych klientów kancelarii znajdują się osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność w zasadzie we wszystkich dziedzinach w tym np. przedsiębiorstwa z branży samochodowej, komputerowej, budowlanej itp. Dużą grupę klientów kancelarii stanowią podmioty gospodarcze i osoby fizyczne dochodzące odszkodowań lub innych należności od Zakładów Ubezpieczeń.
Kancelaria rozwija również cały czas działalność w obsłudze klientów w sprawach karnych.
Na życzenie nowych klientów możliwe jest przedstawienie listy referencyjnej.

ZABEZPIECZENIE INTERESÓW KLIENTÓW
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo obsługiwanych klientów, działalność wykonywana przez kancelarię na rzecz klientów jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej do kwoty równej wartości 350 tysięcy euro tzn ok. 1.100.000 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia. W przypadku więc popełnienia błędu w obsłudze klienta skutkującego poniesieniem przez klienta szkody, może on liczyć na wyrównanie poniesionej szkody do kwoty około 1.100.000 zł lub w przypadku większej ilości zdarzeń powodujących szkodę do krotności tej kwoty z polisy ubezpieczenia OC kancelarii.